Självkänsla

Det är inte bara kroppen och vår fysik som ska ska må bra för att vi ska känna välmående. Minst lika viktigt är den psykiska hälsan. Att vi trivs och mår bra i oss själva. Därför kommer jag att skriva lite om självkänslan i detta inlägg.

Många blandar ihop självkänsla med självförtroende, trots att dessa begrepp har två helt skilda betydelser.

Självförtroende: Tron på sig själv och att man kan prestera, klara av saker och göra bra i från sig.


Självkänsla:
"Självkänsla = medvetenhet om den egna personlighetens värde det vill säga mitt eget värde i mina egna ögon eller hur det faktiskt känns att vara jag." - Citerat från min guru i självkänsla och personlig utveckling Mia Törnblom

Mia Törnblom är en verklig förebild. Hon har själv rest sig från att ha varit tung narkoman, till att bli en respekterad och känd föreläsare och coach i personlig utveckling och självkänsla. Hon har skrivit flera böcker och jag har läst samtliga. I hennes två böcker "Självkänsla nu!"  och "Mera Självkänsla!" kan man lära sig att själv bygga upp sin egen självkänsla, efter Mias metoder.

Senast läste jag Mias självbiografi "Så dumt" där man får följa henne genom hennes tid som narkoman, hennes kamp mot drogerna och hennes väg tillbaka till livet.  En väldigt gripande bok.

 


En god självkänsla gör att man känner sig tillfreds med sig själv och accepterar den man är. Man inser att man är tillräcklig och en god människa, utan att behöva bevisa detta för omvärlden eller sig själv med fysiska handlingar och prestationer. Man vet att man duger precis som man är. Härligt va?

Att ha en god självkänsla kan råda bot på onödiga komplex och göra människor mindre känsliga för dagens osunda skönhetsideal. Har man trygghetheten i sig själv att man duger och är bra oavsett hur man ser ut, hamnar man inte lika lätt som slav under idealen. Mia Törnblom kallar glatt sina bilringar för volanger. Detta trots att hon tidigare  haft stora komplex för sin kropp. Bara en sån sak.

Med en god självkänsla är ingenting omöjligt!